Turok – Dinosaur Hunter 001 (2014) (Jae Lee Subscription Variant) (2048) (Minutemen-Resin).cbr – 1.3 MB
Turok – Dinosaur Hunter 001 (2014) (digital) (Minutemen-PhD).cbr – 72.4 MB
Turok – Dinosaur Hunter 002 (2014) (digital) (Minutemen-PhD).cbr – 54.6 MB
Turok – Dinosaur Hunter 003 (2014) (digital) (Minutemen-PhD).cbr – 54.2 MB
Turok – Dinosaur Hunter 004 (2014) (digital) (Minutemen-PhD).cbr – 51.6 MB
Turok – Dinosaur Hunter 005 (2014) (digital) (Son of Ultron-Empire).cbr – 47.2 MB
Turok – Dinosaur Hunter 006 (2014) (digital) (Son of Ultron-Empire).cbr – 44.8 MB
Turok – Dinosaur Hunter 007 (2014) (digital) (Son of Ultron-Empire).cbr – 43.6 MB
Turok – Dinosaur Hunter 008 (2014) (digital) (Son of Ultron-Empire).cbr – 42.8 MB
Turok – Dinosaur Hunter 009 (2014) (digital) (Son of Ultron-Empire).cbr – 40.1 MB
Turok – Dinosaur Hunter 010 (2014) (digital) (Son of Ultron-Empire).cbr – 39.2 MB
Turok – Dinosaur Hunter 011 (2015) (digital) (Son of Ultron-Empire).cbr – 40.6 MB
Turok – Dinosaur Hunter 012 (2015) (digital) (Son of Ultron-Empire).cbr – 35.7 MB
Turok – Dinosaur Hunter v01 – Conquest (2014) (Digital) (Zone-Empire).cbr – 282.7 MB
Turok – Dinosaur Hunter v02 – West (2015) (Digital) (Zone-Empire).cbr – 187.0 MB
Turok – Dinosaur Hunter v03 – Raptor Forest (2015) (Digital) (Zone-Empire).cbr – 167.2 MB
Turok_2C Son of Stone v01 (2009) (digital) (Mr Norrell-Empire).cbr – 706.2 MB
Turok_2C Son of Stone v02 (2009) (digital) (Mr Norrell-Empire).cbr – 672.0 MB